Процедура на покупката

Покупка на недвижим имот

Обща информация

Чужденците могат лесно да купят недвижим имот в България, въпреки че има някой ограничения. Трябва да се отбележи факта, че чуждестранни физически лица не могат да имат на тяхно име земя когато избират недвижимост. Само по себеси това означава, че при покупката на апартамент за тях няма да има никакъв проблем, но ако искат да закупят земя трябва да регистрират фирма на територията на Република България.

 

Как да купим недвижим имот в България

Всеки човек може сам да купи недвижим имот, но е по надежно да се свържете с наши представители от отдел Продажби по телефона, на електронната поща или да дойдете направо в офиса на нашата фирма. Ние ще ви предложим професионална консултация относно закупуването на недвижим имот и ще ви помогнем в избора.

 

 

Етапи

След като сте се свързали с нас , ние ще изберем и ще ви предложим тези обекти, които съответстват  в голяма степен на вашите изисквания. Заедно с това ще подготвим за вас опознавателен тур ( ще запазим хотел и ще уточним с вас кога да ви посрещнем на аерогарата). От пристигането ви на летищетото наш колега ще ви посрещне и ще бъде с вас до вашето заминаване от страната. 

 

Когато вече сте се спрели на конкретно предложение започва най-важният етап на придобиване на недвижимия имот - този етап обикновено преминава в три стъпки.

  1. Депозит – внася се минимално капаро 1000 евро, след което статута на апартамента се сменя на резервиран на ваше име за определен период.
  2. Предварителен договор – Следва сключване на предварителен договор за покупко-продажба между вас и продавача. В този договор се описва имота, който се явява предмет на покупко –продажбата, условията и сроковетете на паричните вноски, цена и т.н. Договора се сключва в писмена форма в два екземляра, по един за всеки от страните, без нотариални заверки. След подписването на договора допълнителни изменения могат да се внесат само по взаимно съгласие.
  3. Нотариален акт – след пълното изплащане на недвижимият имот, можете да го прехвърлите на ваше име. Това е документ, който удостоверява прехвърлянето на правата на собственост на новия собственик. Подписването на всички документи се извършва при нотариус в района в който се намира недвижимия имот. След подписването на документа и заверка на подписите, нотариуса представя нотариалния акт в съда. Съдията внася изменения в обстоятелствата относно обекта в държавния регистър по вписванията.

 

След продажбата

Когато получите нотариалния акт, ние регистрираме вашия недвижим имот в Булстат регистара и в местната данъчна служба. Вие ще получите Булстат карта, с помощта на която ще заплащате своите държавни данаци.