Регистрация на фирма

Най- често регистрацията на фирма се прави с цел развиване на дейност на територията на Р България, но често регистрацията на ЮЛ в Бълрария е практика и при желанието на чуждестранните купувачите извън европейския съюз да закупят земя и/или със самостоятелен дом.  За да се направи регистрация на фирма е нужно предварително да бъдат изпълнени някои условия, за което ние ще Ви помогнем. Българският търговски закон предлага различни видове дружества, . (ООД ЕООД и др) които в зависимост от конкретните ви нужди могат да отговорят на вашите изисквания.  Ако фирмата Ви е действаща, развивате дейност и желаете да обявите годишен финансов отчет, да си смените управителя или сами да поемете управлението, налага се да смените седалището и адреса на управление, желаете да промените съдружниците или техните дялове. също можем да Ви бъдем полезни.

 

тел. +359896607128
email:
info@bgarea.ru