Управление на имот

„МЕЛАМЕНИДЖМЪНТ 2009" ООД е фирма,  специализирана в управление,  стопанисване и поддръжка на  недвижими имоти: апартаменти,  офис сгради,  комплекси  от затворен тип.

Фирмата е създадена през 2009 година и  към момента успешно менажира пет комплекса и една офис сграда от затворен тип с над 1250 имота. 

Управление на комплекси от затворен тип.

Нашата дейност е насочена към ежедневната поддръжка и управление на общите части. Това, което получават нашите собственици в менажираните от нас общи части е:

навременно плащане на ежемсечните сметки на общите части за ток и вода

осигуряване на 24 часова охрана

почистване на общите части

текуща поддръжка на общите части/смяна на крушки и светлинни датчици, брави и др./

поддръжка на всички системи на сградата/електро и ВиК инсталации, асансьори/

поддръжка на зелени площи и басейни

светкавична реакция при възникнали сериозни аварии по общите инсталации на сградата

организиране на ремонтни дейности по общите части

административен екип, който е на разположение на всички собственици относно актуална иформация за всички въпроси, които касаят собствениците.

 

Индивидуално управление на апартаменти.

Ние предлагаме и индивидуално  управлние за жилищата на собственици, които нямат възможност да се грижат пряко за своите жилища. Ние можем да обслужим следните дейности:

заплащане всички разходите свързани с имота от името на собственика и за негова сметка- режийни разходи, годишни данъци и такси и др..

почистване на имота

посещения и проверки на имота и регулярно информиране на собственика за неговото състояние

осигуряване на всякакви необходими ремонтни дейности в жилището

 

За подробна информация и връзка с Меламениджмънт 2009 ООД, 
тел. +359895588408
тел. + 359895588443