Юридическа консултация

Покупко-продажбата на имот е добре уреден правен въпрос с установени правила и процедури, които защитават собствеността и другите вещни права и гарантират фактическото придобиване и неприкосновеност на недвижимата собственост.
Базирайки се на дългогодишния ни опит в сферата на сделките с недвижими имоти, ние сме създали система за цялостно правно обслужване на нашите клиенти. Юридическите услуги, които предлагаме, включват:
• Предварителни консултации по правни въпроси
• Помощ при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот
• Данъчни консултации
• Подготовка на договори и нотариални актове
• Проверка на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверим, че вашите интереси са напълно защитени
• Представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на имот в случай на нужда
• и всички други необходими в конкретния случай юридически услуги.
Юридическите услуги, които предлагаме, се извършват от дипломирани юристи.

С предоставянето на правна помощ ние правим процеса на покупко-продажба на недвижим имот максимално бърз и безпроблемен за нашите клиенти!