Акт 16 - Феста Поморие 2

12 Nov 2013

Считано от 01.07.2013година комплес Феста Поморие 2 разполага с Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16)